Fastigheten

Brf Kavaljeren kommer att överträffa andra nybyggnadsprojekt på flera sätt, inte bara vad gäller läget. Arkitektbyrån Semrén och Månsson har gjort ett grundligt arbete för att skapa en fastighet som håller i längden. Husen byggs med stora miljöhänsyn för ett hälsosamt och giftfritt boende. Solceller på taket producerar el till de gemensamma utrymmena och på gården främjas olika viktiga ekosystemtjänster, bland annat genom vackra stengärdsgårdar och sedumtak.

Huset smälter in fint i omgivningarna med sitt mönstermurade, ljusa tegel och stenssockel. Bostädernas sociala ytor, liksom de inglasade balkongerna, ligger in mot den grönskade gården.

Brf Kavaljeren är helt nyckellöst, för extra säkerhet och trygghet. I stället används kodlos och nyckelbrickor.